Düzce Üniversitesi İzcilik Grubu Temel Eğitimi

Düzce Üniversitesi İzcilik Grubu Temel Eğitimi

Kamp
Düzce Üniversitesi İzcilik Grubunu bu hafta Adrenalin Kamp Rafting Tesisindeydi. İzcilik Grubu temel izcilik eğitimi için çadır kamplı 8 kişi ile gerçekleştirilen iki günlük faliyet başarıyla tamamlandı. İzcilik din, dil, ırk, ayırımı gözetmeksizin, her gencin katılabileceği, siyasi olmayan, doğanın temellerini ve hayati idameyi de içeren eğitim amaçlı ve üniformalı bir gençlik hareketidir. İzcilik, çocuk ve gençleri, ruhsal, zihinsel, bedensel ve ahlaki açıdan geliştirmeyi hedef almış, kendine güvenen, sağlıklı, zeki, cesur, vatansever ve insancıl bireyler yetiştiren programlı bir faaliyettir. İzcilik, doğayı korumayı ve geliştirmeyi, tüm dünyada barışı ve huzuru sağlamayı kendisine ilke edinmiş sosyal bir etkinliktir. İzcilikte Amaç Çocuklarımızı ve gençlerimizi; Toplumsal ve ulvi değerlerimizi aktarmak, sağlıklı düşünmeyi öğretmek, Sahih bilgi kaynaklarını öğrenmesini ve istifade etmesini sağlamak, Kişisel gelişimlerine yönelik karakter eğitimi sunmak, bedensel gelişimlerine yönelik spor etkinlikleri yapmak, sağlıklı yaşam alışkanlığı…
Read More